Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Länsgemensamt föräldrarmötesmaterial om alkohol och cannabis

av: Sammans.se Programlängd: 0:29:10
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Anna Ståhl, strateg social hållbarhet ANDTS, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Emma Johansson, folkhälsoutvecklare, Region Kronoberg.

Det länsgemensamma nätverket Livsstil Kronoberg har tagit fram material avsedda att användas vid föräldramöten. Materialet innehåller information som föräldrar kan ha nytta av att veta. Exempelvis varför alkohol är farligare för unga än för vuxna, hur stor andel av länets ungdomar som använt narkotika och hur viktiga föräldrarna faktiskt är även när man är tonåring. Emma och Anna kommer att ge en bakgrund till den länsgemensamma insatsen och presentera materialet.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Anna Ståhl
Emma Johansson