Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Missbruk/Psykisk ohälsa = Våld?

av: Sammans.se Programlängd: 0:54:41
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Ida-Lina Magnusson och Anette Eneroth-Larzen Behandlare Familjefrid Kronoberg

Leder missbruk och psykisk ohälsa till våld? Leder våld till missbruk och psykisk ohälsa? Hur påverkas barnen? Hur är det att vara anhörig?

Familjefrid Kronoberg arbetar med våld i nära relationer och möter de som utövat våld, har varit utsatta för våld, barn som upplevt våld och anhöriga till någon där det har förekommit våld. Under vår föreläsning kommer vi att prata om dessa komplexa frågor!

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Ida-Lina Magnusson
Anette Eneroth-Larzen