Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – För mycket träning eller för lite mat - orsaker tillrelativ energibrist?

av: Sammans.se Programlängd: 0:36:48
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Anna Melin, klinisk näringsfysiolog och Docent i Idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet föreläser.

Relativ energibrist är ett syndrom som uppstår vid ett långvarigt för lågt energiintag i relation till den fysiska aktivitetsnivån. Syndromet medför omfattande komplikationer som nedsatt proteinsyntes, hormonella och metabola rubbningar, för tidig benskörhet, hjärtkärlriskfaktorer och nedsatt kognition. Det för låga energiintaget kan t.ex. vara orsakat av populära dieter, ätstörningar eller tvångsmässig träning. Föreläsningen omfattar bl.a. förekomst av relativ energibrist med och utan ät- eller träningsstörning samt relevanta åtgärder i relation till prevention och behandling.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Anna Melin