Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Recept som ger tablettmissbruk

av: Sammans.se Programlängd: 0:33:15
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Sanna Nilsson distriktsläkare och psykiatriker på Alvesta vårdcentral/Integrerad mottagning och Monika Zimmerman Rokka psykiatrisjuksköterska och KBT terapeut Integrerad mottagning

Tabletter som min läkare skriver ut kan väl inte vara skadliga? Monika har mångårig erfarenhet av beroendesjukdomar, är specialistsjuksköterska i psykiatri och har steg-1 utbildning i KBT. Arbetar med nedtrappning av beroendeframkallande mediciner på Integrerad Beroendemottagning framförallt i Växjö, men även med andra beroendetillstånd och terapi.

Sanna har tidigare arbeta på Beroendekliniken i Linköping samt inom psykiatrin och primärvård. Hon har specialistkompetens i allmänmedicin och psykiatri samt steg-1 utbildning i KBT. Hon delar sin arbetstid mellan Integrerad Beroendemottagning där hon fungerar som primärvårdsläkare samt Vårdcentralen i Alvesta där hon arbeta som Distriktsläkare/Psykiatriker.

I föreläsningen är fokus på iatrogent läkemedelsmissbruk, dvs patienter som fått beroendeframkallande mediciner utfärdade av vården och sedan fått negativa konsekvenser av sin medicinering och utvecklat beroende/missbruk som gjort att uttrappning av medicinering varit svår. De beskriver också hur en läkemedelsnedtrappning kan gå till och hur de arbetar på mottagningen.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Sanna Nilsson
Monika Zimmerman Rokka