Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Spel om pengar: Från nöje till beroende

av: Sammans.se Programlängd: 0:36:15
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Nicklas Lundgren, Behandlare inom Primärvårdens hälsoenhet, Region Kronoberg.

Nicklas har under flera år arbetat inom primärvården i Kronoberg med att bemöta och behandla personer som har ett spelberoende. Med denna föreläsning vill Nicklas ge en ökad förståelse för och kunskap om spelberoendetillståndet. Vad finns det för riskfaktorer kopplat till spelberoende? Vad kan få en person att gå från att ha spel som ett nöje till att bli ett beroende? Hur arbetar man inom primärvården för att hjälpa personer som inte klarar av att själva sluta spela?


Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Nicklas Lundgren