Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Kompetensutveckling 2021 – Vi är gäster på alla arenor

av: Sammans.se Programlängd: 0:14:21
I Kronoberg samverkar flera aktörer för att erbjuda dig en vecka av unika digitala kompetensutvecklingsdagar. Föreläsningarna har olika teman och utgår ifrån antingen forsknings-, verksamhets- eller egna erfarenhetsperspektiv. Riskbeteende och olika typer av missbruk påverkar den psykiska ohälsan. Samtidigt kan också psykisk ohälsa leda till någon form av missbruk, förödande för både den som missbrukar och de närstående. Kompetensutvecklingsdagarna vill bidra till att människor i Kronobergs län får rätt stöd och behandling samt ett gott bemötande.

Therese Stensson, Fältsekreterare, Arbete och välfärd Växjö kommun.

Utan samarbete är vi ingenting. För att kunna möta våra ungdomar samt unga vuxna i Växjö kommun är vi i behov av många samarbetspartners för att nämna några; socialtjänst, polis, vårdnadshavare, mötesplatser inom Växjö kommun, regionen samt övriga myndigheter. Detta för att vi ska kunna vara trygga vuxna med hög närvaro i ungdomsmiljöer. En av våra styrkor i det preventiva arbetet är just att kunna finnas på flera arenor och därigenom kunna skapa långvariga relationer som bär över tid.

Det är många som är nyfikna på fältgruppen och vårt faktiska arbete. Therese kommer att presentera olika scenarion när de arbetar temabaserat runt en ungdom för att minska samt förebygga riskbeteende, missbruk och sträva mot en god psykisk hälsa.

Kompetensutvecklingsdagarna arrangeras i samarbete mellan Samordningsförbundet Värdend, Sunnerbo Samordningsförbund, Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen Kronobergs Län

Medverkande

Therese Stensson