Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken

Fortbildningsveckan 2018 - Inspiration: Att analysera tidens tecken

av: Svenska kyrkan, Växjö Stift 3 år 11 månader sedan Programlängd: 0:35:31
Med utgångspunkt i mässans tema samtalar Magdalena Widmark och Mikael Kurkiala om Svenska
kyrkan i samtid och framtid. Fokus ligger på medmänniskorna, som idag lever i en situation där
många upplever en gnagande känsla av meningslöshet samtidigt som mångas kunskaper om vad
kyrkan gör och kristen tro innebär blir allt svagare. Hur kan vi räcka evangelium i vår tid?

Medverkande

Magdalena Widmark
Mikael Kurkiala

Produktionsteam

Dennis Jönsson
Öppna Kanalen Växjö