ÖKV Play - Energirevolution - framtiden börjar nu

Energirevolution - framtiden börjar nu

av: Vänsterpartiet 13 år 3 månader sedan Programlängd: 0:32:13
Greenpeace gjorde denna film 2008 för att visa att det är möjligt att göra något mot klimat- och miljöhoten. För att hålla den globala temperaturförändringen så långt som möjligt under 2°C (jämfört med 1990 års nivåer) och minska risken för allvarliga klimatförändringar måste utsläppen av växthusgaser globalt minska med 50 procent till 2050. Det innebär att i-länderna under samma period måste minska sina utsläpp med 80 procent. I ljuset av de hotande klimatförändringarna krävs inget mindre än en energirevolution. Vänsterpartiets mål är att nå en hållbar utveckling. Filmen ger goda exempel på vad vi kan göra för att nå dit.