ÖKV Play - Medborgardialog - gör din röst hörd!

Medborgardialog - gör din röst hörd!

av: Växjö kommun 13 år 10 månader sedan Programlängd: 0:19:26
Genom medborgardialog vill den politiska majoriteten föra en dialog med kommuninvånare och få in synpunkter. Varje tisdag finns kulturnämndens ordförande Lena Wibroe (m) på Växjö stadsbibliotek för att träffa medborgare och samtala om det du vill. De tisdagar när kommunfullmäktige sammanträder finns även fritidsnämndens ordförande, Benny Johansson (m), på plats. Har du något viktigt som du vill diskutera med de som bestämmer? Då kan du utnyttja din demokratiska rättighet i medborgardialogen.