ÖKV Play - Direktmöte Kalvsvik 2014

Direktmöte Kalvsvik 2014

av: Växjö kommun 7 år 9 månader sedan Programlängd: 2:00:00
Informationsmöte med politiker och tjänstemän från Växjö kommun, inspelat i bygdegården 2 april 2014.
Bland annat kommer följande frågor och information tas upp:
Växjö Europas grönaste stad,
Vilka konsekvenser har det nya landsbygdsprogrammet för Kalvsviks utveckling?
Vilka möjligheter innebär projektet Destination Åsnen för Kalvsvik?
Vad gör kommunen för att värna om de små skolorna på lansbygden?
Hur kan kommunen medverka till att skapa cykelvägar i och omkring Kalvsvik?
Hur kan kommunikationerna mellan Kalvsvik och Växjö förbättras?
Vad kommer att hända med brandvärnet i Odenslanda?

Medverkande

Eva Larsson Ringqvist
Per Schöldberg
Eva Johansson
Karin Högstedt
Johan Thorsell
Annika Nilsson
Camilla Holmqvist
Patrik Tidåsen
Sven Sunesson
Jörgen Gertsson
Ann-Christin Norlander
Göran Högstedt
Anna Tenje
Stefan Bergström
Per-Olof Löfberg
Åsa Karlsson Björkmarker

Produktionsteam

Johan Gustafsson
Magdalena Islami
Dennis Jönsson