Direktmöte i Öjaby 1 april 2019

Direktmöte Öjaby 2019

av: Växjö kommun 2 år 9 månader sedan Programlängd: 2:00:00
Måndagen 1 april 2019 var det ett direktmöte i Öjaby, där politiker och tjänstepersoner fanns på plats för att svara på boendes frågor och ta emot synpunkter.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) hälsade välkommen.

Växjo Kommun informerade bland annat om:
• Nya bostads- och verksamhetsområden i närheten av Öjaby – planeringschef Paul Herbertsson och stadsarkitekt Henrik Wibroe visar kommande och pågående projekt.
• Nytt friluftsområde – kommunekolog Martin Unell informerar.
• VA-arbeten – Leif Gummesson, enhetschef på tekniska förvaltningen informerar om pågående och planerade arbeten i området.

Därefter ställde publiken frågor om allt som rör kommunens ansvarsområden. Representanter från flera verksamheter fanns på plats, bland annat kommunpolis Scott Goodwin och representanter från utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.
Kommunalråd Malin Lauber (S) avslutade.

Medverkande

Malin Lauber (S)
Anna Tenje (M)
med flera