Direktmöte Rottne 2017

Direktmöte Rottne 2017

av: Växjö kommun 4 år 1 månad sedan Programlängd: 1:42:05
Direktmöte i Rottne, Växjö. På mötet kan alla som bor och verkar i och omkring Rottne komma och ställa frågor och komma med synpunkter till kommunens politiker och tjänstepersoner.

Information
Bland annat kommer följande frågor diskuteras:
Verksamheten på skola, förskola och omsorg
Trafiksituationen bl a cykelvägar
Kollektivtrafik - framtidens resande
Byggnationer och tomtmark
Centrumbilden - torget
Företagande och tillväxt
Information från polisen
Fiberutbyggnaden - aktuell status