Direktmöte Tillgänglighet 2016

Direktmöte Tillgänglighet 2016

av: Växjö kommun 3 år 10 månader sedan Programlängd: 0:56:22
Måndag 14 november bjöd Växjö kommun åter in till direktmöte. Den här gången handlar det inte om en specifik ort eller stadsdel utan temat är tillgänglighet och berör hela kommunen. Några av de frågor som tas upp är tillgänglighet på gator, torg och till byggnader, tillgänglig omsorg och tillgänglighetsfrågor inom föreningslivet.

Medverkar gör bland andra Eva Johansson (C) och Carin Högstedt (V) som är ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd. Samverkansrådet arbetar med frågor kring funktionsnedsättning och hur vi skapar ett ännu mer tillgängligt Växjö.

Följande punkter tas upp:
Tillgänglighet på gator och torg
Byggnaders tillgänglighet
Tillgänglig omsorg
Tillgänglighetsfrågor och föreningslivet
En tillgänglig socialtjänst för alla
Kultur och fritid
Tekniska/trafik
Arbete och välfärd
Omsorgsfrågor
Stadsbyggnad
Färdtjänst/Länstrafiken/Serviceresor
Citysamverkan
Utbildningsnämnden

Detta direktmöte teckentolkas.

Medverkande

Eva Johansson (C)
Carin Högstedt (V)
Sofia Stynsberg (M)
Per-Olof Löfberg
Jacob Gustafsson
Pia Carlsson
Inger Kratz
Jessica Hultmark
Marie Hallberg
Per Sandberg
Nils Fransson (L)
Henrik Wibroe
Krister Eriksson
Sanne Vader
Kristina Holmqvist