ÖKV Play - Värdighetsgarantier Särskilt Boende

Värdighetsgarantier Särskilt Boende

av: Växjö kommun 7 år 6 månader sedan Programlängd: 0:22:00
Medarbetare vid särskilt boende håller på att utbildas om hur man bäst ska införa värdighetsgarantier. Värdighetsgarantierna baseras på den nationella värdegrunden som infördes i socialtjänstlagen 2011. Det innebär att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Värdighetsgarantier syftar till att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra vad omsorgstagarna kan förvänta sig när de flyttar till eller bor på ett särskilt boende som drivs av kommunen. I första hand införs tre garantier som anknyter till viktiga områden i värdegrunden: trygghet och bemötande, delaktighet och individanpassning samt meningsfull tillvaro.

I den här filmen illustreras de tre värdighetsgarantierna, var och ett med ett bra och ett mindre bra exempel. Det finns även frågor om varje värdighetsgaranti.

Medverkande

Katarina Gustavsson Wärn
Annelie Möller
Sandra Holmi
Gun-Britt Sjöstedt
Eva Carlsson
Ann-Marie Johansson
Maria Theodorsson
Eva-Britt Nilsson
Lena Lindqvist
Veronika Romé

Produktionsteam

Manus:Pia Persson
Kamera&Redigering:Daniel Westergren
Ljud:Dennis Jönsson