Kommunfullmäktige 20 april

Växjö kommunfullmäktige, 20 april 2021

av: Växjö kommun 7 månader 1 vecka sedan Programlängd: 5:53:02
Årets andra fullmäktigemöte av och med Växjö kommun. Ärenden, mål och riktlinjer för verksamheten beslutas, det diskuteras även interpellationer, nämndefrågor, motioner och medborgarförslag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje månad om mål och riktlinjer för verksamheten, och vilka nämnder som ska finnas.