Växjö Kommunfullmäktige 21 april 2020

Växjö kommunfullmäktige, 21 april 2020

av: Växjö kommun 1 år 9 månader sedan Programlängd: 1:31:00
Månadens fullmäktigemöte av och med Växjö kommun. Ärenden, mål och riktlinjer för verksamheten beslutas, det diskuteras även interpellationer, nämndefrågor, motioner och medborgarförslag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje månad om mål och riktlinjer för verksamheten, och vilka nämnder som ska finnas.