Årsstämma med Växjös kommunala bolag 2014: Växjö Energi

Årsstämma med Växjös kommunala bolag 2014: Växjö Energi

av: VKAB 6 år 8 månader sedan Programlängd: 0:13:35
Den 28 april 2014 var det årsstämmor med Växjö Kommunföretag AB. De kommunala bolagen Växjöbostäder, Vidingehem, Videum, VEAB, och VöFAB, samt moderföretaget VKAB, presenterade det gångna året under en kvart vardera. För alla som inte hade möjlighet att närvara kan man här se alla företagens presentationer.

Medverkande

Ann-Mari Ståhlberg