Årsstämma med Växjös kommunala bolag 2015: Växjö Energi

Årsstämma med Växjös kommunala bolag 2015: Växjö Energi

av: VKAB 5 år 8 månader sedan Programlängd: 0:09:22
Den 27 april 2015 var det årsstämmor med Växjö Kommunföretag AB. De kommunala bolagen Växjöbostäder, Vidingehem, Videum, VEAB, och VöFAB, samt moderföretaget VKAB, presenterade det gångna året under runt en kvart vardera. För alla som inte hade möjlighet att närvara kan man här se alla företagens presentationer.