Öppna Kanalen Växjö är allmänhetens TV, din egen TV-kanal med ett 50-tal föreningar och organisationer som medlemmar. Just nu är den ekonomiska situationen ansträngd. Vi har ett underskott från föregående år som nu gör att fem av föreningens sex anställda tyvärr har blivit varslade. Öppna Kanalen kommer finnas kvar, men i vilken storlek och på vilket sätt är ännu inte klart.

Just nu arbetar personal och styrelse för att hitta lösningar som utvecklar kanalen. Flera projektansökningar är under behandling och ett aktivt arbete genomförs. Våra honnörsord är delaktighet, demokrati, mångfald och integration. Att genom Öppna Kanalen ge möjligheter för fler i samhället att sprida sitt budskap ur ett lokalt perspektiv är det vi brinner för och det kommer vi fortsätta göra.

Tre satsningar som vi hoppas på framöver är att kunna arbeta regionalt, ett barnprojekt där barn mellan 7-12 år själva får producera TV och ett ungdomsprojekt med mat och kultur som ingredienser. Dessa projekt kan ge oss möjligheter att utveckla kanalen istället för att minska på verksamheten. Oavsett dessa projektansökningar kommer Öppna Kanalen Växjö finnas kvar och medlemmar kan även fortsättningsvis sända program.

Vill du hjälpa Öppna Kanalen Växjö genom att bli sponsor, medlem, bidragsgivare eller genom ditt engagemang som volontär? Tveka inte med att höra av dig till oss.