På fredag, 25 mars, sänder Öppna Kanalen Växjö för första gången Regionförbundet Södra Smålands förbundsfullmäktige. Den stora punkten på dagordningen är ett miniseminarium om framtida regionbildning. Mötet inleds kl. 10.00.

För 2011 gäller för närvarande endast mötet 25 mars. Vi har förstås förhoppningar om att regionens medborgare ska kunna erbjudas att följa dessa möten även framöver, om inte förr så från 2012.

Mötet sänds på webben och på Öppna Kanalen Växjö.