Det var ett väldigt spännande årsmöte som hölls i ÖKVs lokaler under måndagskvällen. Det var mycket aktivitet och innehåll på dagordningen. För dig som inte kunde närvara sammanfattar vi mötets största nyheter här nedan.
 
ÖKV vill ge ett stort tack till de styrelsemedlemmar som under åren bidragit stort till verksamheten och som nu valt att inte ställa upp för nyval. Vi vill tacka Pierre Björklundh (f.d. ordförande), Sven Olofsson (f.d. vice ordförande) och Mariola Kruse (f.d. ledamot) för sina insatser i ÖKV under åren. Med dessa individers hjälp har ÖKV lyckats stabilisera ekonomin och givit föreningen starka förutsättningar för framtiden. 
 
ÖKV är väldigt glada att få välkomna in Alf Skogmalm som ny ordförande och Anna Maria Lingmerth tillsammans med Tomas Hedevik som ledamöter. Nu blickar ÖKV framåt tillsammans med en styrelse som består av de nyvalda styrelsemedlemmarna tillsammans med medlemmar från föregående år som sitter kvar i styrelsen: Agnetha Thigerström (ledamot), Ann-Christine Roxmark, Fredrik Rosendahl (ledamot) och Ola Agermark (kassör). 
 
Verksamhetschefen Avdi Islami la fram två motioner gällande medlemskap. Den ena, gällde en ny medlemsavgift för föreningar och organisationer som ska vara lägre än vad den är idag. Denna motion beslutas det om på nästa årsmöte. 
 
Den kanske hetaste nyheten var beslutet att öppna medlemskap i föreningen för enskilda individer som vill gå med i ÖKV och få rätt till sändningstid. Årsmötet beslutade om att bifalla denna motion och därav har du som individ nu möjlighet att bli medlem i ÖKV för endast 100kr/år. Detta är ett steg i att göra TV mer tillgängligt för befolkningen i Växjö. ÖKV står för demokrati i samhället och vi arbetar ständigt för att bidra till en bättre kommunikation i Växjö.