I lördags anordnade Öppna Kanalen Växjö mingel för medlemmarna. Ett 30-tal personer slöt upp och lärde känna både varandra och vilka möjligheter de har att använda Öppna Kanalen för att sprida sina föreningars aktiviteter och budskap. 

Vi tackar alla som kom, det kommer säkerligen att bli liknande arrangemang fler gånger!

För fler bilder från mingelkvällen, gå till Öppna Kanalen Växjös Facebooksida: www.facebook.com/oppnakanalenvaxjo