Vi lägger 2014 bakom oss och välkomnar istället 2015, ett år då vi blickar framåt för att fortsätta hjälpa våra medlemsorganisationer och alla invånare i Växjö. Under 2014 drev ÖKV flera projekt i syfte att hjälpa målgrupper som barn, ungdomar och invandrare. Barnens Egen TV fortsatte att spela in program som var helt producerade av barn. En plattform för framtiden började även att ta form. Interaktiva Växjö arbetade under året hårt med att färdigställa Videoportalerna för att under 2015 inleda ett nära samarbete mellan beslutsfattare i Växjö och gymnasieungdomar. Förstudien FRAS Småland sonderade terrängen för ett möjligt mediacenter och kompetensutveckling för att motverka utanförskap i Småland.

2014 innehöll även satsningar inom lokalidrott i form av Avspark Kronoberg som sände veckomagasin med fokus på de lägre divisionerna i Kronoberg. Valet gick inte förbi utan tillsyn från ÖKV. En politisk redaktion bestående av ambitiösa studenter bildades och spelade in program och debatter för att sätta lokalpolitiker och partier i fokus.

Under 2015 ska Barnens Egen TV fortsätta att bedriva verksamhet för att ge barn påtagliga kunskaper för framtiden. Interaktiva Växjö ska lanseras och sättas i bruk på riktigt medan FRAS Småland ska färdigställa en ansökan till Europeiska socialfonden (ESF) då förstudien visade att ett projekt behövs för att motverka utanförskap. Utöver de projekten som bedrevs 2014 kommer vi under 2015 arbeta för att dra igång ytterligare projekt för att bidra till ett bättre samhälle.

ÖKV kommer fortsatt att sända kommun- och landstingsfullmäktigemöten runt om i Kronoberg för att samla information för medborgare i Växjö (och Kronoberg) i arbetet att sprida det offentliga ordet till allmänheten. Kommunikation måste gå i två riktningar för att skapa verklig och innehållsrik dialog. Fortsatt arbete med tvåvägskommunikation via nya och spännande kanaler är något som kommer ha hög prioritet på ÖKV under det kommande året.

2015 kommer bli väldigt spännande, följ med oss på resan! Vill du vara med och bidra på något sätt eller om du bara har frågor uppmanar vi dig att ta kontakt med oss via info@okv.se.

Ha ett bra 2015!!!