Enkelt och Möjligt

Öppna Kanalen Kronoberg erbjuder alltid möjligheten för dig som bor i Kronoberg med omnejd att synas och höras på TV och webben. ÖKK ger alla chansen att synas och höras på ett väldigt enkelt sätt. Vi är din egen TV-kanal!

Garanterad Publik

Har du något som tynger dig eller som du tycker är orättvist? Är det något budskap du vill sprida men har ingen som lyssnar? I Växjö, till exempel, bor det runt 84 800 individer och alla är potentiella mottagare för ditt budskap. Vi gör det nu möjligt för dig att nå ut med ditt budskap till alla lokalanknutna TV-apparater som ÖKK syns i.

Oavsett om du har en allvarlig fråga som du tycker förtjänar att lyftas, om du vill visa när du sjunger eller om du bara vill visa dina senaste konster på en skateboard så är det bara att skicka in din film. ÖKV är Kronobergs egen TV-kanal och det är invånarna som bestämmer utbudet.

Två metoder att sända via våra kanaler

1. Spela in det själv och skicka in det till oss. Det finns väldigt bra inspelningsutrustning idag. De flesta äger antingen en videokamera eller en smartphone. Båda alternativen är ett lätt sätt att spela in ett filmklipp.

2. Kontakta oss för möjlighet att komma och hyra vår studio för att spela in mot en av våra bakgrunder eller mot vår grönduk. Vill du ha hjälp med att filma på annan plats, rekommenderar vi också att du tar kontakt med oss.

Om du har en film du vill sända, eller vill hyra vår studio, utrustning eller personal, är det bara att ta kontakt med oss, antingen via mail ([email protected]), via Facebook (www.facebook.com/oppnakanalenvaxjo) eller via telefon på 0470-322 600.