Öppna Kanalen Kronoberg, även känt under namnet ÖKK och fortfarande ibland ÖKV, är Kronobergs egen TV-kanal med säte i Växjö. Allt innehåll på kanalen kommer ifrån människor med lokala anknytningar. 

Kanalen skapas

Öppna Kanalen Kronoberg är en ideell förening som grundades under namnet Öppna Kanalen Växjö 2005 av Avdi Islami (dåvarande kanalchef) och Daniel Westergren (dåvarande samordnare). 2006 var vår första utsändning och sedan dess har kanalen utvecklats till en viktig samhällsaktör. 

ÖKKs värde till samhället

Idén med ÖKK är att alla människor i samhället ska få en chans att yttra sig och få höras. Hos ÖKK är alla välkomna oavsett bakgrund. I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla medborgare har en faktisk möjlighet att göra sina röster hörda då allas åsikter är av samma värde. Genom att ge alla medborgare en TV-kanal där de själva bestämmer innehållet, där de har chansen att synas och även påverka vad som ska sändas, är ett privilegium som många idag krigar för i andra mer turbulenta delar av världen. 

ÖKK förkroppsligar de grundtankar som ett demokratiskt samhälle bygger på. Innehållet på ÖKK varierar beroende på vem som vill göra program. Utbudet varierar mellan teman som bl.a. politik, idrott, samhällsfrågor, orättvisor, nöje och "nonsens". 

Ideell organisation 

ÖKK är en ideell organisation som står på egna ben. Kanalen skiljer sig ifrån andra TV-kanaler som nästan uteslutande är kommersiella eller beroende av andra aktörer. ÖKK är istället beroende av sina medlemmar och medborgare. Anledningen till att kanalen är en ideell organisation istället för en kommersiell TV-kanal är att all medborgare, och medelmmarna i organisationen, ska ha starkast inflytande över vad ÖKK. Öppna Kanalen är och har alltid varit en kanal för och av medborgaren. 

Anställda

På ÖKK arbetar alla med att göra det möjligt för alla att göra TV. Vårt arbete går ut på att leverera idéer och möjligheter till medborgare, föreningar och organisationer i Kronoberg.  Alla medborgare är en del av ÖKK, och vi som jobbar här har alltid detta med oss när vi arbetar. Vi besitter kompetens inom en rad olika områden och vi ställer alltid vår kunskap till ert befogande.

Läs mer