En öppen kanal är till stor del lokal till sin natur, det handlar ju om delaktighet och demokrati. Men att ge röst åt människor som inte hörs eller syns i andra medier är en fråga som inte är begränsad till det lokala.

Öppna Kanalen Växjö är med i ett utbytesprojekt mellan Växjö kommun och Tlokwe i Sydafrika. Projektet går ut på att använda nya medier för att öka kommunikationen mellan det offentliga och medborgare. Det är ju ett av målen med Öppna Kanalen och vi ser mycket fram emot att som en oberoende ideell förening delta i det här utbytesprojektet. Vi är med både för att dokumentera projektet på video, för att allmänheten ska få en inblick hur ett sådant här utbytesprojekt fungerar, och som deltagare genom att dela med oss av kunskap och erfarenheter.

Den 12:e till 16:e oktober kommer en delegation från Sydafrika till Växjö. De kommer bl.a. att vara med vid Lammhult Direkt, ett konkret exempel på dialog mellan medborgare och beslutsfattare, vilket dessutom spelas in för sändning i Öppna Kanalen Växjö. Vi kommer även att ha en studiodiskussion, som direktsänds på webben, för att folk både i Sydafrika och Växjö ska kunna kommentera och ställa frågor som tas upp under sändningen.

I början av 2010 åker Växjös projektdeltagare till Sydafrika för den andra halvan av utbytet i denna tredje projektomgång.

Vecka 43 åker dessutom Johan Nilsson från ÖKV till Uganda, för att filma världskonferensen för dövblinda.

Vi hoppas genom dessa projekt kunna hjälpa till att ge fler människor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till en positiv utveckling.