Nästa vecka börjar ett samarbete som kommer ge eleverna på Karl-Oskarskolan chansen att göra TV-program som kommer att sändas på Öppna Kanalen Växjö (ÖKV). Samarbetet går ut på att eleverna på Karl-Oskarskolan ska få chansen att börja producera samhällsnyttiga TV-program för barn, av barn. ÖKV har under de senaste året haft en programserie som går under namnet Barnens Egen TV där barn och ungdomar har producerat flera samhällsnyttiga program. Detta samarbete kommer ta programserien till en ny nivå.

Genom att integrera Barnens Egen TV i Karl-Oskarskolan kommer eleverna på skolan att få ta del av och lära sig av andra elever. Kunskapen och engagemanget hos varje elev och klass kommer förhoppningsvis få en spridning utanför klassrummet. Ett av målen med samarbetet är att eleverna ska få möjlighet att lära av varandra och samtidigt tycka att det är roligt och spännande.

Så här säger Mikael Pettersson, rektor på Karl-Oskarskolan i Växjö:

- Vi strävar ständigt mot att erbjuda våra elever möjligheter att applicera sin kunskap i "verkligheten", dvs i miljöer utanför skolans traditionella rum och ramar. När chansen att få samarbeta med Öppna Kanalen dök upp passade det därför oss som handen i handsken.

Kim Linkruus, projektledare för Barnens Egen TV menar att detta kommer bli ett fantastiskt samarbete som förhoppningsvis kommer göra lärandet ännu roligare för eleverna.