Den 2/3 direktsände vi årets första Fullmäktige med Region Kronoberg.

Sändningen började 09:00 och höll på till runt 18:00. Den kan ses på webben via denna länk:

http://kronoberg.okv.se/rf160302

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.