Den 17:e oktober kl. 19.00 kommer en förening för enskilda filmare som vill producera för öppna Kanalen att bildas. är du intresserad av att producera TV? är du inte med i en av öppna Kanalens medlemsföreningar? Eller vill du ändå träffa och inspireras tillsammans med andra? Läs då vidare och sprid den inbjudan som Krister Håkansson har författat nedan! Och kom till öppna Kanalen den 17:e oktober.Såvitt jag vet är du en person som gillar att göra film. ännu roligare är det för många av oss om folk kan och vill se vad man har gjort. Den nya TV-kanalen ”öppna Kanalen” innebär en möjlighet som jag tror kan vara en kick för många av oss. Enda kruxet är att kanalen bara är öppen för föreningar och myndigheter. Det kruxet kan vi lätt lösa genom att vi själva bildar en förening som enbart har till syfte att göra film som skall sändas i den nya TV-kanalen. Det är precis därför du får det här brevet.

Dessutom kan jag tänka mig att många av oss skulle tycka det vore kul av andra skäl att bilda en förening för filmmakare i trakten. Vi kan lära känna varandra (vilket enbart det kan vara väldigt trevligt), kläcka id