ÖKV har blivit beviljade ett nytt projekt med finansiering ifrån Allmänna Arvsfonden. Fr.o.m. September 2013 kommer Interaktiva Växjö att dra igång med full fart. Projektet kommer sätta Växjö på kartan som Sveriges första fullt interaktiva samhälle. Genom att placera ut videoportaler ska avstånd mellan barn, ungdomar och beslutsfattare minska. Det ska i framtiden bli en närmare relation mellan de olika delarna av samhället vilket i sin tur kommer att stärka Växjö som helhet. 

Resultat

Resultatet av projektet kommer i framtiden vara att vi kommer se en ny generation med ett ökat intresse för samhället och samhällsutveckling. Genom att ge uppmuntran till det intresse som kan finnas hos ungdomar i ung ålder istället för att kväva det genom brist på möjlighet att påverka, kommer Växjö leda vägen till en väldigt intressant framtid.