Nu sänder vi digitalt i Com Hems kabel-TV-nät

Fr.o.m. nu är det möjligt att titta på Öppna Kanalen Växjö även i det digitala nätet. Detta är ytterligare ett steg framåt för ÖKV som fortsätter att utveckla Växjös egen TV-kanal där varje medborgare har möjlighet att göra sin röst hörd.

Det är väsentligt att ta detta steg för att nå ut till varje TV tillhörande medborgare i Växjö. ÖKVs lokalproducerade sändningar finns sedan en tid tillbaka tillgängligt On Demand för vem som helst via ÖKV Play (okv.se/play).

- De nya digitala utsändningarna kommer att stärka ÖKV ytterligare, säger Kanalchef Avdi Islami, som menar att Växjös invånare nu får en ännu bättre möjlighet att nå ut med sina röster och få utlopp för sin kreativitet genom att göra TV som når alla i regionen.