Den 28/9 direktsänder vi månadens fullmäktigemöte av och med Region Kronoberg. Sändningen börjar 09:00 och håller på tills mötet är slut.

Den kan ses i TV och på webben via denna länk:

http://kronoberg.okv.se/rf160928

Regionfullmäktige är Region Kronobergs högsta beslutande organ. De 61 ledamöterna samlas sex gånger under året och beslutar då om övergripande frågor, t ex mål, riktlinjer, budget och skatteutdebitering. Mötena hålls oftast i Utvandrarnas hus och är öppna för alla som vill komma och lyssna.