Fredag 30/8 kommer inga program att sändas
på grund av att kanalen då kommer att undergå tekniskt underhåll.