Växjö kommuns tillgänglighetspris 2008 tilldelas Öppna Kanalen i Växjö för sitt stora engagemang för att låta alla olika organisationer i kommunen medverka i Öppna kanalens sändningar, i synnerhet de föreningar som representeras av handikapprörelsen vilka ges möjlighet att nå ut med sitt arbete till den breda allmänheten.

- Öppna kanalen i Växjö lever verkligen upp till sitt namn. De har blivit ett uppskattat inslag i det lokala mediabruset och fyller en viktig samhällsfunktion – inte bara för sin förmåga att göra viktig information tillgänglig för invånarna i Växjö, men även för den möjlighet de ger till föreningar som arbetar med frågor som rör personer med funktionsnedsättningar att aktivt delta, visa upp sin verksamhet och nå ut med sitt budskap via TV-apparater och Internet. Genom detta pris vill Växjö kommun visa på sin uppskattning för Öppna kanalens verksamhet, säger René Jaramillo ordförande i kommunstyrelsens samverkansråd.

Officiell prisutdelning sker på internationella handikappdagen den 3 december.

Om tillgänglighetspriset

Varje år delas ett tillgänglighetspris ut till en fysisk och juridisk person som utför eller utfört insatser, när det gäller att öka samhällets tillgänglighet för människor med funktionshinder. Syftet med tillgänglighetspriset är att uppmuntra insatser för att verksamheter ska bli mer tillgängliga och användbara för människor med eller utan funktionshinder i Växjö kommun.

http://www.vaxjo.se/vaxjo_templates/Page.aspx?id=33802