Den 5 december 2019 livesändes en utveckingskonferens om att tillhöra de nationella minoriteterna, med namn Nationella minoriteter i Blekinge, på länsstyrelsens hemsida.

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/kalenderhandelser---blekinge/2019-10-18-nationella-minoriteter-i-blekinge--utveckingskonferens-om-att-tillhora-de-nationella-minoriteterna.html

För snart ett år sedan skärptes lagen om nationella minoriteter. Vilka krav ställer lagen om nationella minoriteter idag på den offentliga sektorn? Vilka rättigheter har individerna inom grupperna? Hur ska vi jobba med detta?