I år kommer ÖKV synliggöra våra medlemmar genom veckans profil.
En gång i veckan intervjuas en speciell person som har bidragit till att vi får ett bättre Växjö
 
Intervjuerna kommer att sändas både på TV- och Webben.
 
Vänligen
Öppna Kanalen Växjö