Filmvisning om våldsutsatta barn (Ur Veckomagasinet S2A1)

Filmvisning om våldsutsatta barn, ur Veckomagasinet S2A1

av: Brottsofferjouren 8 år 4 månader sedan Programlängd: 0:03:35
Samhällsaktörerna Brottsofferjouren och Kvinnojouren Blenda belyser barn som lever inom relationer där det förekommer våld och hur det påverkar deras liv.Det har de gjort genom att visa en dokumentärfilm om en sådan familj på platser över hela Kronoberg.