Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 21 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:11:22
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Kampen mot fattigdom: kvinnornas verklighet
17:01:45 Grönt ljus i sikte för att öppna upp för järnvägskonkurrens
17:03:24 Alla vinner på föräldraledighet
17:08:52 Parlamentets delegationer, aktörer med global räckvidd