Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

EuroparlTV, vecka 39 2016

av: EuroparlTV Programlängd: 0:16:25
Ett urval av program som EuroparlTV har producerat sedan förra veckan, textade på svenska.
Gå till http://europarltv.europa.eu/sv/home.aspx och sök på titlarna för beskrivningar.
Repristider står här till höger.

17:00:00 Parlamentet täpper till kryphål i vapenkontrollagen
17:04:23 Underlätta, hitta, arrangera: Europeiska rådets ordförande
17:07:27 Det senaste om Europas bilutsläppsskandal
17:11:40 Zappande: tillbaka till rutinerna med tillståndet i unionen
17:14:48 Flyktingar: hur trycket på Libanon kan minskas