Nationella minoriteter i Blekinge – Utvecklingskonferens om att tillhöra de nationella minoriteterna

Nationella minoriteter i Blekinge

av: Extern organisation 4 år 4 månader sedan Programlängd: 5:30:00
Startar 5 december kl 09:00

Snart ett år sedan skärptes lagen om nationella minoriteter. Vilka krav ställer lagen om nationella minoriteter idag på den offentliga sektorn? Vilka rättigheter har individerna inom grupperna? Hur ska vi jobba med detta i Blekinge?

Länsstyrelsen Blekinge och Litorina folkhögskola bjuder dig till en heldag på Litorina Folkhögskola i Karlskrona den 5 december då de här frågorna och många fler kommer att diskuteras och få svar. Vi behöver också hitta bra sätt att skapa strukturerade dialoger och samråd i vårt län - låt oss börja nu!

Länets första utvecklingskonferens riktar sig mot kommuner och särskilt chefer och professionella inom socialtjänsten, skolan, kulturförvaltningen och rättsliga frågor.

Vi bjuder även in sakkunniga från vården samt från den ideella sektorn - och självklart representanter för de nationella minoriteterna själva för att reda ut begreppen bl a utifrån juridiken, förvaltningsansvaret, kultur och vård. På eftermiddag ska vi tillsammans jobba fram en modell för att upprätthålla den strukturella dialogen mellan minoriteter och majoritetssamhället som lagen numera kräver av varje kommun och län.

Direktsänds från Litorina folkhögskola, en plats som passar för en konferens likt denna då skolan genom tiderna huserat många deltagare med minoritetsspråk.