Filmen som uttryck i skolan: Filmen som uttryck (Maria Stam)

Filmen som uttryck i skolan: Filmen som uttryck (Maria Stam)

av: Filmriket / Reaktor Sydost 8 år 6 månader sedan Programlängd: 0:28:43
Maria Stam är adjunkt i bildpedagogik och doktorand vid institutionen för musik och bild vid Linnéuniversitetet. Maria presenterar sin forskning kring lärande, medier och betydelsen av det mediespecifika i mediet rörlig bild. Hennes arbete bygger på intervjuer och analyser av elevarbeten i grundskolan.
Maria presenterar också kursen ”Kreativa möten mellan skola och kultur” (15hp) som ges för verksamma lärare, kulturarbetare och konstnärer.
Producerat av Interaktiva Växjö

Medverkande

Maria Stam