Filmen som uttryck i skolan: Rädd för barns känslor? (Suzanne Osten)

Filmen som uttryck i skolan: Rädd för barns känslor? (Suzanne Osten)

av: Filmriket / Reaktor Sydost 8 år 6 månader sedan Programlängd: 0:46:04
Att inte vara rädd för barns känslor och förmågor var något som den färgstarka filmambassadören, dramatikern och professorn Suzanne Osten tog fasta på. Suzanne menade på att det finns en utbredd barnrasism - vi pratar mycket om vikten av kultur för barn, men vi gör inte så mycket för att nå dit. Det finns ett förakt för dem som inte kan prata. Suzanne delade med sig av sin forskning om hur sex-månaders bebisar visst har möjlighet att ta till sig kulturella intryck. Från det att vi föds till att vi är tre år formas vi som mest vad gäller kognitivt och emotionellt. När vi når åtta års ålder är vi ganska klara med formen. Suzanne avslutade sitt brandtal med att tydliggöra att vi bara behöver skydda barn från vissa verkligheter, men aldrig från berättelser. Om det är starka berättelser behöver vi istället vara närvarande och bearbeta intrycken tillsammans med barnen.
Producerat av Interaktiva Växjö

Medverkande

Suzanne Osten