Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

På lika villkor, del 1 av 5: Två politikers vardag

Inför valet sänds fem delar som har producerats inom ramen för projektet “På lika villkor”, siom drivs av Institutet för Lokal och Regional demokrati (ID) med finansiering från Allmänna arvsfonden. ID samordnar projektet och ansvarar för de fem programmen, med stöd av Öppna Kanalen Växjö. I första delen får vi en inblick i hur två politikers vardag kan se ut. Vi möter Olof Björkmarker (s) som är heltidspolitiker i Växjö och Edwart Oguz som engagerar sig politiskt på sin fritid. Repris från 2006.