Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Agenda för hållbar utveckling

av: Kronobergs IOGT-NTO-distrikt Programlängd: 0:29:26
Människan ingår i ett komplicerat kretslopp i naturen och ju mer vi lär oss att förstå och respektera de lagar och principer som styr livet på jorden, desto bättre blir förutsättningarna för att nästa generation skall få en hoppfull tillvaro. I den här filmen möter du människor som på olika sätt engagerat sig för att skapa ett hållbart samhälle. I många fall är det exempel från Sverige, men också utblickar i Europa och världen- för miljöfrågorna känner inga gränser.