Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Trygghetskonferens 2018 - Gunnar Aronsson: Tillit och trygghet ur ett psykologiskt perspektiv

av: Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge 5 år 5 månader sedan Programlängd: 0:52:28
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle
Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018

För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring?
Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare.


Föreläsning 2 av 4
Gunnar Aronsson är rofessor i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.
Gunnar menar att tillit är ett flyktigt begrepp och svårt att definiera, samtidigt som det är ett viktigt samhällskitt. Tillit kan betyda självtillit, tillit till andra människor och tillit till institutioner. Tillit gör att människor vågar handla utan allt för många garderingar. Gunnar tar också upp antaganden om tillit i ett demokratiskt samhälle och hur tillit förvärvas eller skapas.
Föredrag: Tillit och trygghet – vad är det ur ett psykologiskt perspektiv?

Medverkande

Gunnar Aronsson

Produktionsteam

Dennis Jönsson
Johan Nilsson
Erik Jarl