Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Trygghetskonferens 2018 - Hans Abrahamsson: Globalisering, urbanisering och det föränderliga samhället

av: Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge 5 år 5 månader sedan Programlängd: 1:45:31
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle
Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018

För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring?
Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare.


Föreläsning 1 av 4
Hans Abrahamsson är docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Tidigare verksam som gästprofessor i globala politiska studier vid Malmö universitet.

Han berättar här om hur vår tids stora samhällsomdaning (globalisering, migration och urbanisering), tillsammans med statens förändrade roll, har påverkat det politiska landskapet och minskat människors förutsägbarhet och trygghet. Han ger ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens förutsättningar.

Föredrag: Globalisering, urbanisering och det föränderliga samhället

Medverkande

Hans Abrahamsson

Produktionsteam

Dennis Jönsson
Johan Nilsson
Erik Jarl