Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

Trygghetskonferens 2018 - Marie Torstensson Levander & Anna-Karin Ivert: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?

av: Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge 5 år 5 månader sedan Programlängd: 0:49:29
Trygghetskonferens 2018 - Trygghet och tillit i ett föränderligt samhälle
Inspelad i Kalmar slott 15 november 2018

För att kunna öka tryggheten i samhället behöver vi ta reda på vad trygghet och tillit är. Hur uppstår trygghet och tillit, och hur påverkas det av ett samhälle i ständig förändring?
Denna konferens riktar sig till dig som vill få mer kunskap att besvara dessa frågor. Du som i din yrkesroll kan vara med och påverka samhället att bli tryggare.


Föreläsning 3 av 4
Marie Torstensson Levander är professor vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet.
Marie har sedan 1990-talet bedrivit forskning kring brott, trygghet och förebyggande arbete samt utvecklat metoder för att mäta trygghet; i synnerhet inom polisorganisationen.
Hon leder för närvarande ett projekt med fokus på hur ungdomar med olika egenskaper påverkas av sociala miljöfaktorer i beslutet att begå brott.

Anna-Karin Ivert är docent i kriminologi vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet.
Anna-Karins forskning handlar till stor del om hur den sociala miljön påverkar utveckling och livsvillkor kopplat till frågor om otrygghet, kriminalitet och psykisk ohälsa.
Hon ansvarar sedan flera år för den trygghetsmätning som institutionen för kriminologi genomför i samarbete med Malmö stad och polisen i Malmö.

Föredrag: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop?

Medverkande

Anna-Karin Ivert
Marie Torstensson Levander

Produktionsteam

Dennis Jönsson
Johan Nilsson
Erik Jarl