ÖKV Play: Nya lärandelandskap - utmaningar och möjligheter

Nya lärandelandskap - utmaningar och möjligheter

av: Linnéuniversitetet 12 år 11 månader sedan Programlängd: 0:49:02
I snabb takt förändras miljön i våra klassrum. Innovativa aktiviteter som stödjs av ny teknik utmanar traditionella arbetsformer. Hur kan vi möta dessa utmaningar och samtidigt nå fördjupade kunskaper?
Marcelo Milrad visar konkreta resultat från olika nationella och internationella projekt där forskare i nära samarbete med skolor har utvecklat nya koncept för att stödja lärande och undervisning. Utgångspunkten i arbetet är att eleverna ska undersöka specifika fenomen i olika ämnen där arbete med hypoteser, frågor, experimentring och analys stöds av mobil teknik och webbapplikationer.
Marcelo Milrad är professor i medieteknik vid Linnéuniversitet och ansvarig för forskningsgruppen CeLeKT.
Föredraget är från Ung Kommunikations slutkonferens "Då. Nu. Och sen då?" på Linnéuniversitetet, om hur digital teknik på olika sätt påverkar förutsättningar och former för lärande.