Eftersnack avsnitt 3, Samverkanrådsmöte med Växjö kommun

Eftersnack avsnitt 3, Samverkanrådsmöte med Växjö kommun

av: Nätverket SIP 7 år 5 månader sedan Programlängd: 0:32:38
Växjös samlade funktionsnedsättningsrörelse träffar Växjö kommun då och då i så kallade samverkansråd. Den första hade med övergripande frågor och tillgänglighet att göra och där var kommunstyrelsen värd. Det andra handlade om frågor som rör omsorg och arbetsmarknad och där värdade Omsorgsförvaltningen och Arbete och välfärd.

Nu har det tredje mötet varit. På plats var föreningsrörelsen, politiker och tjänstemän. I syfte att öppna upp och göra information tillgänglig så har det tagits initiativ till ett program kallat ”Eftersnack". Här går vi från funktionsnedsättningsrörelsen genom mötet, kommenterar och ger våra reflektioner.

Medverkande

Stefan Johansson
Doris Wall
Ingmar Svensson

Produktionsteam

Mikael Hammarlund
Daniel Westergren