Programmet finns inte tillgängligt på ÖKV Play.

World Aids Day 2016

av: Noaks Ark - Röda Korset Småland 7 år 7 månader sedan Programlängd: 0:25:20
I samband med att det är World Aids Day 1/12 sänder vi ett antal program från hividag.se

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde då. I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Detta är en kunskap som många saknar. En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv. För att ändra på detta genomför Folkhälsomyndigheten en nationell informationsinsats om hiv riktad till allmänheten under 2016. Läs mer på www.hividag.se. Se även programmet http://urskola.se/Produkter/185905-Positiv.

Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och skadan på immunförsvaret minimeras. Tveka därför aldrig att testa dig för hiv. Att testa sig för hiv är alltid gratis och du behöver inte motivera varför du vill testa dig. Vänd dig till en vårdcentral, STI-mottagning eller ungdomsmottagning om du vill göra ett test. Närmaste mottagning hittar du på www.1177.se

Programmen som ingår i denna sändning är
Två berättelser om att leva med HIV, Åsa och Ophelia
Två avsnitt av "Vi borde veta bättre", ett av Anna-Mia Ekström

Medverkande

Anna-Mia Ekström
Åsa
Ophelia